AAABA

AcronymDefinition
AAABAAll American Amateur Baseball Association
AAABAAnn Arbor Area Baseball Association (Ann Arbor, MI)
References in periodicals archive ?
Collection Haplotype CN RR AR NO2 1 AAAAA 21 18 16 21 2 BBBCA 8 5 16 13 3 AAAAB 3 3 5 7 4 AAABA 2 6 4 3 5 BBCCA 3 1 1 6 ABOCA 1 2 1 1 7 BABCA 1 2 8 AABAA 9 CCACA 1 1 10 AADBA 1 11 ABOCA 12 CBACA 1 2 13 AAAAC 1 14 ABAAA 15 ADAAA 16 BBACA 17 ACACA 18 ABOCA 19 ABOCA 1 20 ABOCA 1 21 BBBCD 1 22 BBBCE 1 23 BDABA 24 DAAAA 1 25 DBFCA 1 Total 44 42 44 47 RFLP 92% 88% 92% 98% h 0.
Baconian Cipher Key Plaintext Ciphertext A BBABB B BABBB C BBBAA D BBABA E BABBA F BABAB G BAABB H BBAAA I BABAA J BAAAA K AAAAB L AAABA M AABAA N ABAAA O AAABB P AABAB Q ABAAB R ABABA S ABBAA T AABBB U ABABB V ABBAB W ABBBA X ABBBB Y BBBBA Z BBBAB
Although three trials presented four As and a B, at trial onset, they were presented as BAAAA, AAABA, or ABAAA, once each.