ADRE

AcronymDefinition
ADREArizona Department of Real Estate
ADREAerosol Direct Radiative Effect (atmospheric radiation factor)
ADREAnalyte-Dependent Reporter Enzyme
ADREAssistant Director of Religious Education
ADREAssociate Director for Research and Education
References in periodicals archive ?
Byddaf wrth gwrs yn ffonio adre gan holi hynt a helynt y gath sydd yn cael mynd ar ei deithiau ei hun o gwmpas ein gardd a thu hwnt - heb fod yn rhy "tu hwnt" gobeithio.
Felly, wedi iddi ddod a fi adre o'r sesiwn ffisio, dyma gychwyn am Lwybr Mawddach efo cyfyrdres arall, Beryl.
ADRE 2014 will provide unique networking and business opportunities for manufacturers in the industry and policies & decision makers in rescue and disaster management from Asia Pacific and Thailand.
In his 62-page decision, Adre said it was "incredible" that the girl "kept diaries of tragic events of fondling and touching" but could not say when she was allegedly raped by the priest.
Ydach, mi rydach chi'n gweld mwy o'r Steddfod drwy aros adre, mae hynny'n berffaith wir; mwy o'r cystadlu o leia.
Beth bynnag yw'r gwirionedd fedr rhywun ddim ond teimlo fod y dynion ifanc yma wedi brwydro dros Brydain ond fod neb wedi sicrhau eu bod yn cael mynd adre - yn sicr mewn da bryd.
Alsoarmi Khaled Saad, spokesperson of the Sudan Armed Forces, said the Chadian commanders reaffirmed that their troops to the joint force are gathered in the town of Adre, near Sudanese border, with armament and equipment, the official SUNA reported today.
Wel, fues giglan holl adre Lois Llywelyn o Forfa Nefyn ddaeth i'r brig yn yr oedran 16-18.
Ta waeth, pan es i adre, roedd Mam wedi gadael neges ffn i mi: "O ia, dwi wedi anghofio sn wrthat ti; mae dy hen ffrind Kathy Pryer yn Plas Hen am wythnos ac isio dy weld ti.
Ar ol y Steddfod does dim mwy o awydd trefnu gwyliau nag sydd i wynebu wythnos o waith, felly dwi wedi cael ambell ddiwrnod bant adre yn diogi ac yn peidio gwneud pethe rownd y ty.
Dwi'n meddwl mai dim ond ar ol dod adre mae o wir yn taro rhywun.
Am wythnos, does dim eisiau trafferthu efo'r llnau a'r golchi, gallwn ei adael tan cyrraedd adre.