AEGA


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
AEGAAssociation of Evangelical Gospel Assemblies
AEGAAmerican European Greyhound Alliance (dogs)
AEGAAdult Educational Guidance Association (Ireland)
References in classic literature ?
Fragment #29 -- Stephanus of Byzantium: There is also a plain of Aega bordering on Cirrha, according to Hesiod.
Joeaarsed alad voivad soodsate asjaolude kokkulangemisel pusida kasutuses vaga pikka aega, kuid kasutuse iseloom voib sealjuures muutuda.
Giersi ettekandest on naiteks valja jaanud nn "Painurme-Vaali vabariik" Jarvamaal Koeru kihelkonnas Udeva vallas Vaali kulas, kus monda aega toimetas vordlemisi vabalt ja enesekindlalt end "Painurme-Vaali vabariigi presidendiks" tituleerinud (76) ning miilitsavae mobiliseerinud sugestiivne ratsep Hans Anton Schults (Schultz), kes vaidetavalt oli innustunud sotsialismiopetusest ja tegi ettevalmistusi isegi moisamaa (tapsemalt ebaseaduslikult moisastatud talumaa) valjajagamiseks maata inimestele lepingu alusel, kus oli 22 punkti maa kasutamise kohta.
Probleemsed on pohiliinist 100-110 km kaugusel ja 21-22 m korgusel paiknevad (Saaremaa ja Laane-Eesti) asulakohad, kus veetase on pusinud pikka aega asulate vahetus laheduses, mistottu on rannaasulad voinud samades paikades olla isegi enam kui tuhat aastat.
89) Hingetombeks jai aega vahe, sest peagi algas Vene Pohjakorpuse pealetung Petrogradile.
UENU AO interpretatsioon on teistsugune: selle kohaselt seisnes Uhenduse ja UENU AO erinevus selles, et teise pooldajateks on pigem need, kes "Eestist otse siia tulnud", Uhenduse pooldajateks aga pigem need, kes "iseseisvas Eestis vahem aega elanud".
The SEC acted after its Greek counterpart suspended trading of Aspis Pronoia AEGA on the Athens Stock Exchange.
Juba monda aega on mind huvitanud kusimus, kuidas eristada ja uurida religiooni ning rituaali arheoloogilises materjalis--eriti muinasaja kontekstis, kus meil puuduvad vastavate tegevuste kohta kirjalikud allikad.