AMETI

AcronymDefinition
AMETIAuckland Manukau Eastern Transport Initiative (New Zealand)
References in periodicals archive ?
mitmesuguste ebaseaduslike uusmoodustiste (komiteede, komisjonide, buroode jms) valimine taiskogus voi rahvakoosolekul ja nende osalemine omavalitsuses: variant 1) tegutsemine paralleelselt ametis oleva seadusliku vallavalitsusega kas uldise kontrolli voi mingi kitsama (uue) funktsiooni haldajana; variant 2) seaduslike vallaametnike funktsioonide taielik voi osaline ulevotmine (sh asjaajamine, dokumentatsioon, kassa) ja asumine nende asemele;
Uuel vallavalitsusel (vallavanem Juri Iital) olnud uues ametis toimetulekuga esialgu raskusi.
Ehkki esialgu oli seadus moeldud vaid toostustooliste kaitseks, laiendas parlament seda seaduseelnou ka kaubanduslikele ettevotetele (jae- ja hulgimuugikauplused ning laod, importeksportarid), kus oli samuti ametis hulk eakaid tootajaid.
Riia peapiiskop Friedrich von Pernstein (oli ametis aastatel 1304-1341), kes oli ruutelvendadega prioriteedivoitlust pidanud ametiaja algusest saati, viibis jarjekordselt valismaal.
Kiriku ja rgi eesmargid olid vordlemisi heas kooskolas ning korged kirikuametnikud, naiteks kindralsuperintendent Johann Fischer (oli ametis aastail 1673-1699), olid Rootsi riiklike huvide kindlad kaitsjad.
Jarvamaal oli Henriku sonade jargi taanlastel ametis foogt (advocatus), kes sakalaste poolt rituaalselt tapeti.
Tollal ENSV rahanduse rahvakomissari ametis olnud P.
aastal Raadiokomitee susteemis 35 toimetajast neli tootanud samas ametis ka Saksa okupatsiooni ajal.
Lisaks Tallinna raeharradele on Suurgildi liikmeks astunud ka teiste Liivimaa linnade raeharrasid, kes jatkasid selles ametis oma kodulinnas.
75) Sama juhtus vaevalt aasta ametis olnud Hans Kockiga 1521.
o umbes aastail 1500-1558, joudis Uus-Parnu ordulinnuses ametis olla seitse komtuuri.
sajandil oli Uus-Parnu ordulossis ametis veel linnusekomtuur.