ARNI


Also found in: Medical, Wikipedia.
AcronymDefinition
ARNIAnimal Rights National Index (Scotland Yard; UK)
ARNIAquatic Resource of National Importance
ARNIAnimal Rescue, Need & Intervention (Daytona Beach, FL)
ARNIAdoption Resource Network, Inc. (Rochester, NY)
ARNIAtlantic Root Network, Inc.
ARNIAnimal Rescue Need Intervention (Daytona Beach, FL)
References in periodicals archive ?
We have 200 sets of remains stored in our laboratory waiting for identification," said Arni.
Dw i'n credu bydd y rhaglen yn rhywbeth i mi allu edrych yn 'l arni gyda balchder.
Arni was brought into Cavan General Hospital on Saturday but was rushed to Temple Street Hospital in Dublin where he died on Sunday.
For his part Arni spoke of the changes the CMP has made to its operations.
We got home to find thieves had stolen Arni, our 19-week-old puppy.
Tenders are invited for Pull 1 phase on 200 street pole at mc arni prabhag no.
Cofio nhad a'm mam yn dod a matras i lawr i'r aelwyd i orffwyso arni a finnau rhyngddynt.
Paul-Henri Arni, a Swiss national, replaces Christophe Girod who concluded his tour of duty last summer.
Cofiaf y 'modulator'' i fyny ar wal y festri - ac yn fy nghartref hefyd - a ninnau blant yn ein tro''n cael cynnig arni.
A dyna pam mae'n fy nigio i pan dw i'n gorfod gwrando ar gerddoriaeth mae rhywun arall wedi dewis gwrando arni - popeth yn iawn os ydyn nhw eisiau gwneud hynny tu l i ddrysau caeedig ond nid mor uchel fel bod pawb arall yn gorfod gwrando arni hefyd.
However, Olympique Lyon midfielder Kallstrom redeemed himself two minutes later beating Arni Gautur Arason with a well-directed free kick.
In addition, Kathleen Newell, Chapter President-elect, presented the ARNI (Animal Rescue Needs & Intervention) Foundation with a donation of $300.