ASTMA


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to ASTMA: asthma attack
AcronymDefinition
ASTMAAdaptive Space-Time Modulation Arrangement
References in periodicals archive ?
am getting old, and not as Strong as i have bin, i will be 63 years old the 21 of September bud i think the work i have will last my life time if the Compagney dont Sell the Ships, as Wathman is about all the work i can do, on akont of the Astma and the Broncits, it has me by the Neck.
The partnership agreement between Meda and the pharma company Almirall regarding the Novolizer astma system was announced on 12 June 2006.
Epidemiyolojik calismalar icin onerilen tani kriterleri (1) Olmazsa olmaz; * Son iki ayda yasanan kasintili deri hastaligi (ebeveyn tarafindan belirtilen kasi nti/surtme/ovalama bildirilmesi) Ek olarak asagidakilerden 3 ya da daha fazlasi bulunmalidir; ** El bilegi, diz cukurlari, dirsek On yuzleri, boyun cevresi gibi deri katlanti bOlgelerinin tutulumu (10 yasin altindaki cocuklarda ek olarak yanak bolgeleri) * Ozgecmiste astma ya da saman nezlesi (4 yasindan kucuk cocuklar icin 1.
Mevcut bilgiler, egzersiz egitimi ve rehabilitasyonun KO-AH'taki gibi astma, bronsiektazi, kistik fibrozis, interstisyel akciger hastaligi, restriktif gogus duvari hastaliklari, pulmoner hipertansiyon, akciger kanseri, noromuskuler hastaligi olan bazi hastalarda da egzersiz toleransi, saglik durumu ve yasam kalitesinde artisa neden oldugunu ileri surmektedir.