ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni
AcronymDefinition
ADARAdenosine Deaminase, RNA-Specific
ADARAir Defense RADAR
ADARAir Defense Artillery Regiment (US Army)
ADARAir Defense Area
ADARAda Decimal Arithmetic and Representations
ADARAudit Development and Reports
ADARAir Deployed Active Receiver
ADARAdvanced Design Array Radar
ADARAegis Data Analysis and Reduction
ADARAssociation pour le Développement des Activités Rurales
ADARAir Deployable Acoustic Receiver
ADARAssociation Diabète Actions Rencontres
ADARAir Defense Area Operations
ADARAdaptive Diagnosis Algorithm and Repair
References in periodicals archive ?
Mae 'na gliwiau i'ch helpu yng nghan nifer o adar, meddai.
Gobeithio cymerith yr adar at y cyfrwng newydd 'ma, ac y caf eu gwylio yn bwyta, diota ac ymolchi eto.
Peidiwch a chael eich siomi os na wnaiff yr adar ei ddefnyddio ar eu hunion - efallai y cymer tua blwyddyn iddyn nhw gyfarwyddo a'r blwch, ond os na fyddan nhw wedi'i ddefnyddio mewn dwy flynedd, symudwch o i lecyn arall.
Mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar yn tagio ac yn tracio'r boda tinwen er mwyn darganfod mwy amdanyn nhw - ble mae'n nhw'n nythu, yn clwydo ac yn hela.
Erbyn hyn dim ond un ar ddeg pr o adar y bwn sy'n nythu yn Ynysoedd Prydain i gyd.
Yr hyn y carwn ofyn yw, beth mae'r gyfraith yn ei wneud i ddiogelu'r adar cynhenid prin sy'n bryder i ni y werin?
Cofiwch hefyd fod cyflenwad o ddwer gln yn hanfodol i'r adar olchi eu hunain a thrwsio eu plu.
Wedi treulio'r haf yn nythu ar y twndra mae adar fel pibydd y mawn (Calidris alpine; dunlin) a'r rhostog gynffonddu (Limosa limosa; black-tailed godwit) yn teithio i lawr o Ynys yr I yn Awst a Medi.
LLYTHYRAU Rheoli effeithiol ar yr ysglyfaethwyr RWYF wedi darllen llythyrau am y dirywiad yn nifer yr adar sy'n nythu ar y ddaear, ers sawl wythnos bellach, gyda diddordeb.
Yn bersonol ni thystiais i'r digwyddiad ond y mae Ted Breeze Jones yn y gyfrol Seiat yr Adar (1981) yn dweud bod yn Rhuthun nyth bronfraith efo pedwar cyw ynddo ac aderyn du yn eu bwydo.
YN dilyn y llythyrau sydd wedi ymddangos yn Yr Herald dros yr wythnosau dwytha, yn cynnig gwahanol ddamcaniaethau am ddiflaniad rhai mathau o adar o gefn gwlad, dyma ymateb yr RSPB i'r drafodaeth: MAE nifer o lythyrau wedi ymddangos yn Yr Herald Cymraeg yn ddiweddar sy'n codi pryderon ynghylch y dirywiad mewn poblogaethau adar yng Nghymru.
Mae'r warchodfa yng Nghonwy yn bwysig iawn i adar mudol.