AFKO

(redirected from Afkorting)
AcronymDefinition
AFKOAfkorting (Dutch: abbreviation)
References in periodicals archive ?
Een van die voorstelle hieromtrent wat in 'n vroee stadium deur die voormalige Nasionale Party gemaak is, is FV, 'n drietalige afkorting wat "Free State/ Foreistata/Vrystaat" weergee.
Juis hier sou daar moontlikhede wees om die genoemde verstrengeldheid van Shakespeare en Eng Lit (haar afkorting vir die praktyk en hierargiee van Engelse literere studies) vanuit 'n ander hoek te benader.
Die vergadering besluit ook dat die voorgenome organisasie geskoei moet word op die aard van die internasionale skrywersgroep, die PEN-klub (die afkorting vir "Poets", "Essayists" en "Novelists"), wat in 1921 in Londen opgerig is.