Å

(redirected from Algemeen)
AcronymDefinition
ÅÅngstrøm (unit of length)
References in periodicals archive ?
Hoewel die digter hom hoegenaamd nie aan prekerigheid uitleen nie, het die nuwe bundel 'n duideliker politieke inslag as Staan in die algemeen nader aan vensters.
Verwysings na aktuele gebeure en spesifieke maatskaplike omstandighede bly oor die algemeen vaag sodat die bundel nie opvallend gedateer word nie.
He remains popular in Holland (where he returned in 1998-99) and this week Dutch national newspaper Het Algemeen Dagbla carried a column inspired by Sir Bobby's charity match on Sunday.
103) His doctoral dissertation (1924) was titled Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde (Humor in general and its expression in Afrikaans literature).
ABN AMRO was first formed as the Netherlands Trading Society by King William I in 1824 and in 1991 was forged through a merger between Algemeen Bank Nederland (ABN) and Amsterdam-Rotterdam (AMRO) Bank.
I saw the air marshals run and I knew something was amiss," a 31-year-old businessman aboard the plane told Dutch newspaper Algemeen Dagblad.
The Dutch Algemeen Dagblad newspaper said that the bomb scare could be the result of a misunderstanding of the word "bomba" meaning either "bomb" or "pump.
Van Dyk, Jooste, Small en Pretorius identifiseer 'n probleem wat algemeen in baie opvoedingsprogramme van verpleegkundiges voorkom: die gaping tussen teorie en praktyk.
Oor die algemeen is die taalgebruik gemaklik met raak beskrywings van die ruimte, mense en insidente.
Some of the headlines were way over the top: Panzer Cardinal and a particular charmer from the Dutch daily Algemeen Dagblad - From Hitler Youth to Holy See.
Miracles do happen' claimed Dutch newspaper the Algemeen Dagblad and the daily Metro said: 'Thanks, Czechs'.
What was striking to us is that Prime Minister Junichiro Koizumi said almost nothing about his countrymen taken hostage,'' the newspaper Algemeen Dagblad said.