ATOF


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
ATOFASCII to Float
ATOFAir Terminal Operations Flight