BELG


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
BELGBelgium
References in periodicals archive ?
Since the food-aid mission took place, it has become clear that the Belg rains have also failed in some parts of the country.
For the last class Friday, teacher Belg said students would build and test bottle rockets.
Cattle 16 ( 22 months: Belg x Strs: pounds 400 Palm Strothers.
Belg Blue Hfr from S Gibson, sold at pounds 780 to Mr T Davie, High House Farm, Minting, Lincs.
Fel arall, dw i wedi dod i'r casgliad fod terfyn ar y nifer o weithiau alla i wylio uchafbwyntiau gem Cymru yn erbyn Gwlad Belg ar Clic, a dw i felly wedi rhoi'r gorau i fflicio sianeli bob nos.
O fewn pum munud cefais wybod fod fy Nhaid wedi ei gladdu mewn mynwent yn Harelbeke, Gwlad Belg.
Lladdwyd y ddau ar yr un diwrnod, ac fe'i claddwyd o fewn troedfeddi i'w gilydd ym mynwent Artillery Wood ger Boezinge, Gwlad Belg.
Calpak, Calpo Coop, Campbell Foods, Campbell Foods Belg.
30 y bore; Elizabeth Wilkins o Gastell-nedd a oedd yn nyrs yng Ngwlad Belg ac a dderbyniodd y llythyr olaf a ysgrifennodd Edith Cavell ym mis Hydref 1915; David Cromwell Jones, y ffermwr a grogodd ei hun am nad oedd ei fab wedi cael ei eithrio o wasanaeth milwrol.
ROEDDWN yn hynod falch o weld bod Prif Weinidog Cymru wedi teithio i Wlad Belg a gweld rhesi o gerrig beddau'r hogiau o Gymru a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Mawr 1914-18.
Yna fe fydd y ddau yn ymweld e'r Carbon Hotel yn nhref Genk yng Ngwlad Belg cyn bwrw golwg ar westy Lute Suite yn Amsterdam ble y mae'r pensaer adnabyddus Marcel Wanders wedi cyfuno celfi modern a chlasurol er mwyn creu gwesty hynod drawiadol.
Burger, Burtons Foods, Butcher & Baker, Cadbury Schweppes, Cadburys Frozen, Cake Rena, Campbell Foods Belg.