BLER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
BLERBlock Error Rate
BLERBlock Error Result
References in periodicals archive ?
z] es la potencia total del ruido, [beta] es la BLER y [eta] es la eficiencia espectral del sistema.
Iawn, mae ewinedd bler = person bler yn gwneud synnwyr.
A CD-R analyzer capable of reading BLER (in the case of CD) and a DVD-R analyzer capable of reading PI error was used.
From a humble hashtag that takes over car advertising during the Superbowl, to an even hum- bler burger wrapper that dramatises equality, ad festivals are today showcasing projects that put scale in its propor- tional place.
or so many of today's he was not born into bler uncle, he grasped rovided by the local oke into the legal pro-7 - partly on the back ng the rights of nond in parish graveyards own rites - he was for Caernarvon in horrified aristocrats to tax land and the w out his 1909 "peon MPs and peers cul-Parliament Act which e power to veto money sorted to naked antitheir efforts to derail al Insurance.
Yn rhannu llwyfan ag o fydd Cfr Ysgol Pen Barras a'r grwp cerddorol y Tocsidos Bler.
The waveform playback mode of the software creates physical layer LTE signals with transport channel coding ideally suited for measuring EVM, ACLR and CCDF of power amplifiers as well as measuring BLER and functional characteristics receivers and baseband chipsets.
Roedd yr ymchwilwyr wedi gofyn i fyfyrwyr gwblhau tasgau oedd yn golygu meddwl am syniadau newydd, ac roedd y rhai oedd yn gweithio ar y tasgau mewn mannau bler wedi cael tipyn mwy o syniadau na'r rhai oedd mewn mannau.
Falle y dylen i ddweud ei fod braidd yn eironig fod Theatre Wales wedi llwyddo i adael graffiti bler ar yr Wyddfa heb fawr o gwyno ond i rywun ar Radio Cymru son mor wych oedd gwaddol y perfformiad yma yng nghrombil Eryri.
Aren't they supposed to originate from the grassroots, and aren't they supposed to take on no- bler causes?