BLER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
BLERBlock Error Rate
BLERBlock Error Result
References in periodicals archive ?
z] es la potencia total del ruido, [beta] es la BLER y [eta] es la eficiencia espectral del sistema.
Iawn, mae ewinedd bler = person bler yn gwneud synnwyr.
A CD-R analyzer capable of reading BLER (in the case of CD) and a DVD-R analyzer capable of reading PI error was used.
From a humble hashtag that takes over car advertising during the Superbowl, to an even hum- bler burger wrapper that dramatises equality, ad festivals are today showcasing projects that put scale in its propor- tional place.
or so many of today's he was not born into bler uncle, he grasped rovided by the local oke into the legal pro-7 - partly on the back ng the rights of nond in parish graveyards own rites - he was for Caernarvon in horrified aristocrats to tax land and the w out his 1909 "peon MPs and peers cul-Parliament Act which e power to veto money sorted to naked antitheir efforts to derail al Insurance.
Yn rhannu llwyfan ag o fydd Cfr Ysgol Pen Barras a'r grwp cerddorol y Tocsidos Bler.
Roedd yr ymchwilwyr wedi gofyn i fyfyrwyr gwblhau tasgau oedd yn golygu meddwl am syniadau newydd, ac roedd y rhai oedd yn gweithio ar y tasgau mewn mannau bler wedi cael tipyn mwy o syniadau na'r rhai oedd mewn mannau.
Falle y dylen i ddweud ei fod braidd yn eironig fod Theatre Wales wedi llwyddo i adael graffiti bler ar yr Wyddfa heb fawr o gwyno ond i rywun ar Radio Cymru son mor wych oedd gwaddol y perfformiad yma yng nghrombil Eryri.
Aren't they supposed to originate from the grassroots, and aren't they supposed to take on no- bler causes?