BLER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
BLERBlock Error Rate
BLERBlock Error Result
References in periodicals archive ?
The devices also provide interrupt programmability on changes to RDS block A or block B, and the on-chip buffer will cache up to 11 full RDS groups with BLER.
Garddio guerrilla' ydi'r term bachog gafodd ei greu i ddisgrifio symudiad bydeang sy'n brwydro i dacluso llecynnau dinesig bler trwy gynllun o blannu gwirfoddol.
Mae Elfed Humphreys yn un o'r rhai sy'n gorfod clirio'r ty bler ac yn ogystal a delio a'r llanast, mae'n gorfod gwylio rhag y chwistrellwyr cyffuriau sy'n britho'r ty .
Heb fentro sathru ar droed rhai gyrwyr o'r cyfnod hynny roedd gwisg llawer yn ddigon bler ac felly roedd hwn yn gam newydd iawn.
Ro'n i o hyd yn gwisgo rhyw hen drowsus track suit a thopiau bler.
The 2935 GPRS option also offers fast BER testing using ETSI-specified BER Test Mode B with a user-defined failure percentage and a number of samples, as well as ETSI-defined and user-configurable BLER tests.
Mae ei bywyd personol yn eitha bler ar ol iddi wahanu oddi wrth ei gwr, mae'r swyddfa yn llawn tyndra a themtasiynau a dyw pawb ddim yn ei hedmygu am ei dawn i achub croen rhai o ddihirod y dref.
The new module will include the GPRS Attach Sequence and enable extended performance tests, including BLER (Block Error Rate).
Dwi'n derbyn mod i'n berson bler, ond mae ngwr i yn berson hollol wahanol.
Dechreuais sgwrsio gyda Lawrence, curadur yr Oriel, "hogyn-llydan", bler yr olwg, gwallt cyrliog heb ei gribo, Cockney go iawn, "aawlright mate - you Jeb's manager are you?
Rhyw ddarn digon bler o bapur oedd o, ond wedi sgwennu gan neb llai na Wil Sam, ac roedd o'n gwerthfawrogi be sgwennais i yn Y Faner.
Bler iawn oedd y sgrymiau, a chollodd De Affrig ddwy; yn y ryciau ail-feddiannodd Ariannin y bel chwe gwaith i deirgwaith y Bociaid.