BONDO


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
BONDOBond Orbitals in the Neglect of Differential Overlap
References in periodicals archive ?
Mae'r nyth yn wahanol hefyd: siap soser ydi nyth y wennol, ond mae un gwennol y bondo yn fwy gorffenedig a hefo twll bychan ar y pen.
Mae amryw byd o bobl yn ddigon ffodus i gael gwennol y bondo yn nythu ar dalen y ty neu dan y bondo, ac mae'r nyth y peth bach mwyaf cywrain welsoch chi erioed.
Gwennol y bondo yn aros ar ochr y nyth i fwydo''r cywion, ac isod un o'r nythiad wedi glanio ar y balconi LluniauBethan Wyn
Bondo said the switch to Sound Mortgage gives him the "best of both worlds.
Like Bondo, Viganella is dark during winter months because it is positioned at the bottom of a steep Alpine valley with mountains blocking the sun.
The evidence that Bondo submitted, the court said, clearly presented that the combined purchase price was $1.
Bondo manufactures and markets automotive body repair, household repair and marine products under the Bondo, Mar-Hyde, Bondo Home Solutions, Dynatron, Marson, Laminex and Bondo Marine brand names.
Bondo saw the success of Maple Terrace on Western Avenue, large condominiums built for the recently, or ready to retire/ downsize market.
Ymwelwyr yr haf sydd yn cyrraedd, wedi iddynt aeafu yn yr Affrig, tua chanol mis Ebrill ac yn aros hyd fis Hydref, ydi Gwenoliaid y Bondo ac fe fyddant fel rheol yn nythu mewn niferoedd bychan yn eu nythod cwpanau mwd o dan y bondo.
3M's global infrastructure, technology and product development expertise will further build and expand our well-known brands," said Pat Formica, president, Bondo.
Consumer brands include Zinsser, Rust-Oleum, DAP, Varathane, Bondo and Testors.
Formation Systems' Optiva Enables BONDO To Increase Profits Through