BRIW

AcronymDefinition
BRIWBaton Rouge Iron Works (Louisiana)
References in periodicals archive ?
Yr oedd yn waith caled gwneud tan yn y briws a chario'r dwr o'r ffynnon i grochan a'r boilar haearn i gael digonedd o ddwr berwedig i sgaldio'r mochyn.
Deuem i lawr yn ol at y ty yy yn ofnus braidd a chael yr hen fochyn yn crogi gerfydd ei draed ar fachyn cryf yn y briws a dysgl fawr o waed cochddu oddi tano.