BUDr


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
BUDrBromodeoxyuridine
References in periodicals archive ?
NeoPharm is currently preparing to file New Drug Applications ("NDA") for submission to the Food and Drug Administration for BUdR used in the treatment of brain cancer and also as a diagnostic aid in breast cancer.
As a diagnostic, BUdR is used to estimate the Labeling Index of malignant breast tumors -- a measure of the rate of growth of the tumor.
Mi allai fod wedi creu dameg arall o ystyried y clytiau budr sydd i'w cael ar benolau babanod.
Nid mochyn budr oedd hwn, gan y cefais y cyfrifoldeb o edrych ar l ei gartre.
Ac i raddau mi alla'i ddeall nad ydyn nhw eisiau plant yn rhoi eu bysedd bach budr ar eu ffrog wen neu'n dechrau sgrechian cro yn ystod y llw, ac yn rhedeg o gwmpas y gwesty yn ystod y wledd briodas - ond i mi, dyna sy'n gwneud priodas yn rywbeth cofiadwy.
A Mi wnes i orfod cysgu yn fy nghes ryw noson achos mod i wedi cael gwely budr mewn gwesty
Sylweddolwn bwysigrwydd eu gofal am eu traed mewn amgylchiadau gwlyb a budr a phwysigrwydd y "ffatroedd" sanau yn l yng Nghymru.
I oleuo'r goeden eleni, ni fyddant yn ddibynnol ar eneraduron disl budr a swnllyd.
Y rhai sydd yn gwneud y gwaith caled a'r gwaith budr yw'r Indiaid a'r Pacistaniaid sydd yn cyrraedd yno fesul miloedd.
Ar ben hyn mae'r ddeuawd o Ross a Brand mae'n debyg wedi dweud pethau eitha cas a budr.
Teimladau cymsyg oedd gen i o fod nol yn y ddinas - er bod gen i hiraeth am y ffrindiau naethon ni adael ar ol, a'r siopau a'r tai bwyta dydw i ddim yn gweld eisiau'r strydoedd budr, y prysurdeb, y sw n a'r tagfeydd traffig.
Mae'n weddol hawdd gwahaniaethu rhwng y llygoden fach, llygoden y ty felly, a llygoden y maes am fod gan lygoden y maes glustiau sy'n llawer iawn mwy ac mae yna liw brown reit ddel ar eu ffwr yn wahanol i'r llwyd budr sydd gan y llygoden fach.