BED

(redirected from Bediende)
AcronymDefinition
BEDBusiness Education (academics)
BEDBachelor of Education
BEDBinge Eating Disorder
BEDBlue-Eyed Devil
BEDBediende (Dutch)
BEDBusiness and Economic Development
BEDBioengineering Division (American Society of Mechanical Engineers)
BEDBoard of Economic Development (Luxembourg)
BEDBasic Engineering Design
BEDBachelor of Environmental Design
BEDBiological Effective Dose (radiotherapy)
BEDBest Effort Delivery
BEDBeverage Entertainment Dining (restaurant, Miami Beach)
BEDBoiler Efficiency Directive
BEDBois Expo Distribution (French: Wood Distribution Expo; various locations)
BEDBedford, MA, USA - Bedford (Airport Code)
BEDBornholm Eye Disease
BEDBureau of Energy Development
BEDBattlefield Environment Directorate (US Army)
BEDBuilding Emergency Director
BEDBulk Encryption Device
BEDBase-Emitter Diffusion
BEDBit Error Detector
BEDBase Enrollment Date
BEDBasic Electronics Division
BEDBus Error Destination
BEDBasic Electronic Development
BEDBlock Error Detector/Detection
BEDBanc d'Essai et de Diagnostic des Tracteurs (French: Tractor Bench Testing and Diagnosis; project)
BEDBiological Engineering Division
References in periodicals archive ?
Reitz begin wonder of die bediendes vind dat hy en Ben "wederregtelik hier woon, dat hulle die plek van Johannes (nog 'n Bybelnaam), die man van Anna, wil inneem" (216)?
Nieteenstaande die problematiese rasseverhoudings word die bediendes se menslikheid en hul verlies weens die oorlog ook uitgebeeld.
Sy gee op haar beurt egter ook stories weer wat sy eerstehands by Heathcliff, Isabella Linton, Catherine Earnshaw en die bediende Zillah hoor (dus derdevlak-narratiewe, vervat in Nelly se relaas en dan hervervat in Lockwood se raamnarratief).
Die verklaring vir Jakkie se verlies van sy wereld kan in die roman waarskynlik verbind word aan die uitbeelding van sy pa se oormoed en hubris wat sy boerdery laat misluk, asook aan Milla se behandeling van haar bediende, Agaat.
Die grootste gedeelte van Agaat handel naamlik oor die verhouding tussen die sterwende Milla de Wet en haar bediende, Agaat, op die plaas Grootmoedersdrif.
Terselfdertyd hou die uitbeelding van die kommunikasie tussen Milla, die blanke plaasvrou, en Agaat, haar bruin bediende, ook verband met die identiteitsvraagstuk, en is die kritici wat die klem hierop geplaas het, nie heeltemal verkeerd nie.
Ze moeten voor de buren en bedienden een geschikt verhaal verzinnen, een gepast masker opzetten--en al dit voor de nieuwe dag begint, voor de knecht Hendrik een melkemmer komt halen (Coetzee 2003b: 22), voor de bediende in de keuken verschijnt (Emants 1894: 265).
William Lewis, die oudste seun, is akkommoderend, verkies die status quo en assosieer met die bediende, Sam, wat as 'n Uncle Tom-karakter uitgebeeld word.
Ons sien ook dat die bediendes soos Melia en Meggie verantwoordelik is vir die voorbereiding van die "glansende oondgebakte skaapboud" (Fox 119) wat dan saam met 'n groot aantal ewe oordadige disse opgedien word, sonder dat hulle werklik self daarin deel.