CHAF


Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to CHAF: chafing, chat
AcronymDefinition
CHAFChinese Heritage of Australian Federation (LaTrobe University; Australia)
CHAFCollege Hill Arts Festival (Cedar Falls, IA)
CHAFCrisis Housing Assistance Fund (North Carolina)
References in periodicals archive ?
RADAG yma o'r flwyddyn does 'na byw na marw na chaf i fynd allan i hel mwyar duon, ac mi es y diwrnod o'r blaen.
Tenders are invited for Manning And Operation Of Central Type Ac Plant 120 Tr Capacity At Ot Complex At Chaf Bangalore
Dwi wastad yn teimlo mod i''n tresmasu pan af yno (a chaf wefr o deimlo hynny
Mae'r cyfan fel rhyw fath o jigs yn fy meddwl, a chaf hwyl yn ceisio rhoi'r cyfan at ei gilydd i geisio creu cyfanwaith sy'n gredadwy a diddorol, a phlethu digwyddiadau hanesyddol bywydau'r bobl yn fy nofelau.
Dw i'n gallu gwylio'r gyfres gyda hyder yn y perfformwyr, yn gwbod na chaf fy siomi gan y cast hynod gryf sydd yma, sy'n cynnwys actorion fel Rhian Green, Alys Thomas, a'r actor ifanc hynod addawol, Dyfan Dwyfor.
Tenders are invited for Special Repairs /Replacement Of Ber Geyser,Solar Water Heater And Special Repairs To Earthing Pits And Other Connected Works At Chaf Bangalore
Ac i gadw'r ddysgl yn wastad: Mae gennyf gariad sydd yn fychan Mae yn methu cyrraedd cusan Y mae'n gweiddio am stl i ddringo Yn fy myw ni chaf un iddo.
A hyd yn oed os na chaf yr iechyd, mae gen i''r wobr gysur.
Tenders are invited for Repairs To Roof Treatment For Otm And Md Accn Under Age Br Chaf Bangalore
Dwi mor ben set yn cael popeth yn barod fel na chaf amser i edrych ymlaen.
Tenders are invited for Cleaning Of Ug Sump Oh Reservoir And Service Water Tanks And Connected Works At Hqtc And Chaf Bangalore