COET

AcronymDefinition
COETCollege of Engineering and Technology (various locations)
COETCenter for Ocean Energy Technology (Florida Atlantic University)
COETCentral Office of Employment Tribunals (UK)
References in periodicals archive ?
COET is a partnership created to further the assessment of hydrokinetic and thermal ocean-energy resources off the east coast of Florida and to advance the development of those resources for commercial-scale electrical power production.
Coets fawr gyda thimau o bedwar ceffyl oedd y ffordd orau o gludo'r post rhwng 1784 a 1839 cyn dyfodiad y rheilffyrdd a bydd Y Goets Fawr yn mynd -- ni n'l i'r cyfnod.
Pan oeddwn i'n blentyn, nol yn y ganrif ddiwethaf, roedd popeth ynglyn a'r Nadolig yn syfrdan imi, a hyd yn oed llun lliw coets fawr yn cael ei thynnu gan geffylau yn ymlwybro drwy'r eira ar gerdyn cyfarchion y tymor, yn creu cynnwrf o hud a lledrith ynof.
Y rhai annisgwyl a ddenodd fy sylw, y rhai a oedd ar ffyn-baglau neu'n hercian yn oedrannus, yr anabl, a'r plant naill ai mewn coets neu'n cropian cerdded.
Ond a oedd yna fymryn o "product placement" yn Llanybydder wrth iddo baratoi pryd i dimau coets Cymru a'r Alban adeg eu pencampwriaeth?
Yn Llanybydder bydd Dudley yn ceisio creu argraff ar chwaraewyr a chefnogwyr Tim Coets yr Alban gyda gwledd o gynnyrch Cymreig.