CORREL


Also found in: Dictionary.
Related to CORREL: correlation coefficient, Corel
AcronymDefinition
CORRELCorrelate
References in periodicals archive ?
Atliekant porine koreliacine analize koreliacijos koeficienta tarp dvieju veiksniu skaiciuota CORREL funkcija.
Turint statistiniu duomenu lentele, koreliacijos koei-cienta (r) patogu skaiciuoti pritaikius "Microsoft Excel" programos statistine funkcija CORREL (2 lentele).
Correlation between the trend of irrational behavioural by an individual and financial decisions (compiled by authors) Relation Y to Y to Y to Y to Y to Y to X1 X2 X3 X4 X5 X6 CORREL 0.
Skaiciavimams atlikti naudojama MS Excel statistine funkcija CORREL (nusako dvieju dydziu koreliacijos koeficienta), koreliacijos koeficiento reiksmingumas tikrinamas Stjudento kriterijumi.