CELU


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
CELUConfederation of Ethiopian Labor Unions
CELUCommonwealth Education Liaison Unit (Commonwealth Consortium for Education)
References in periodicals archive ?
Contact point(s): VAS Celu satiksmes dro ibas direkcija
See Dillon's "Miindiwag and Indigenous Diaspora: Eden Robinson's and Celu Amberstone's Forays into 'Postcolonial' Science Fiction and Fantasy" for a more sustained discussion of this tendency in mainstream sf and fantasy.
Lako se naljuti; natusti se, griska donju usnu, desni brk suce i izdize ga navise, vede mu se sastale na celu, a one erne oci sevaju.
O'r giatiau mawreddog i'r pagoda Siapaneaidd, i'r cuddfannau sydd wedi eu celu ar hyd a lled y cartref, mae'n awyrgylch gwbl ffantasool sy'n werth ei weld.
Reverse Engineering czyli metody pozyskiwania geometrii z fizycznego modelu w celu wykonania gniazd formujacych
Mae nifer o bynciau "mawr" yn codi i'r wyneb yn y nofel ysgafn, rhwydd i'w darllen hon - anffyddlondeb, celu rhywioldeb, cenhedlu plentyn efo ffrind, hen gariad yn dychwelyd - ond gadewir y pynciau hyn oll heb eu datrys a hynny, fe ellir dadlau, er mwyn cyfleu cymhlethdod a realiti bywyd Efan Harry.
Yn wir, mae hithau a Rowland bellach bron yn ddieithriaid, ac mae Meg yn celu cyfrinach fawr rhag ei gnr.
Cawn gipolwg ar dye tref bonheddig mewn gerddi Fictoraidd gwych, plasty urddasol yng nghesail Cadair Idris, pafiliwn bychan sy'n celu nenfwd trawiadol a hen siop T H Roberts sydd bellach yn gaffi.
Implementing agency : VAS Celu satiksmes dro ibas direkcija
Ond mae'n ymddangos i mi mai ceisio dangos realiti bywyd y plant yma mae Danny Boyle ac nad ydy'r ffilm yn ceisio celu yr hyn sy'n digwydd yno mewn gwirionedd.
Contractor name : SIA CELU BUVNIECIBAS SABIEDRIBA IGATE
Tyf yn gyfnod dwys wrth iddynt geisio celu eu perthynas oddi wrth eu partneriaid priodasol, a hynny'n aflwyddiannus.