COMEDI

AcronymDefinition
COMEDICommerce Electronic Data Interchange
References in periodicals archive ?
Roedd modd teimlo ochenaid o ryddhad, o'r diwedd, bod comedi o safon gan Tudur Owen a Sian Harries eleni eto, yn edrych yn ol ar y flwyddyn ryfedd a fu.
Ac eto, mae digonedd o ddoniolwch a chwerthin i'r plant gyda sesiynau comedi yng Ngwyl Llen Plant a chyfle i greu cymeriadau cartwnau gyda Huw Aaron a chylchgrawn Mellten.
A Mae Cwmni Garn Fach wedi bod yn cynhyrchu ffilmiau comedi ers yn agos i ddeng mlynedd bellach.
Os fyddai rhywun am wneud comedi allech chi wneud "Cymru Fach" ar fformat Little Britain, gyda'r unig ffan yn y pentre ddim yn cydnabod bod cefnogwyr eraill yn bod.
Cafodd gyfnod yn actio rhan Eric yn y cyfresi comedi sefyllfa 'Hapus' Dyrfa ac 'Eric' ar S4C ar ddechrau'r 90au.
Mae Tudur, sydd newydd agor caffi a chlwb comedi Tye Golchi, ger Bangor, yn edrych ymlaen i fod yn rhan o noson gomedi gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, 7 Awst.
Beth sy'n gyrru hi mewn gwirionedd, yn ei hisymwybod, yw ei bod hi wedi tyfu fyny heb dad gan ei fod e wedi cael ei lofruddio," meddai Catrin sy'n adnabyddus am bortreadu Jenny Flint yn Doctor Who ac Emma yn y gyfres comedi Stella.
Unwaith yn rhagor, cawn gipolwg y tu ol i len y cwmni sy'n arbenigo mewn darparu tebygwyr - neu lookalikes - o enwogion Cymreig wrth i 'Run Sbit, y comedi sefyllfa sydd wedi'i ffilmio mewn steil rhaglen ddogfen, ddychwelyd i S4C.
comedi am bump o bobol sy'n penderfynu byw fel anifeiliaid am benwythnos, gydag ambell un yn llawer mwy parod i fynd yn l at natur na'i gilydd.
Llion Williams fydd wrth y llyw wrth i ni fwynhau comedi a cherddoriaeth o lwyfan y Noson Lawen.
Dwi'n edrych ymlaen at wylio'r cystadlaethau comedi - yn enwedig y meimio i gerddoriaeth, gan fod gofyn bod yn greadigol wrth wneud; mae'r cystadlaethau ysgafn wastad yn lot o sbort.