COMEDI

AcronymDefinition
COMEDICommerce Electronic Data Interchange
References in periodicals archive ?
Dw i hefyd yn bryderus pan ma' sylwebwyr a chyn-chwaraewyr yn mynd yn orhyderus, a dyna oedd y teimlad gen i nos Iau diwetha pan oedd 'na raglenni comedi a thrafod fel tasen ni wedi cyrraedd Ffrainc yn barod, a'r sianel yn paratoi rhaglenni a set deledu ar gyfer haf blwyddyn nesa.
Mae Tudur, sydd newydd agor caffi a chlwb comedi Tye Golchi, ger Bangor, yn edrych ymlaen i fod yn rhan o noson gomedi gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, 7 Awst.
Mae'n lyfli cael gwneud comedi, a falle mai hon yw'r gyfres gomedi gyntaf i fi wneud ar y teledu a dweud y gwir.
comedi am bump o bobol sy'n penderfynu byw fel anifeiliaid am benwythnos, gydag ambell un yn llawer mwy parod i fynd yn l at natur na'i gilydd.
TUESDAY Saith Seren, Wrexham 01978 447006 Event: Comedi efo Daniel Glyn, Tudur Owen Time: 8pm Cost: Free The Cross Keys, Llanfynydd, Wrexham 01978 760333 Event: Folk Night Time: 8.
Croeso i Cwmpistyll, fferm Sheelagh a'i mab Winci Bach, a lleoliad y comedi lliwgar newydd, sy'n llawn cymeriadau hynod.
Mae 'na nosweithiau comedi efo enwau mawrion wedi eu trefnu eisoes (www.
Ac wrth fentro i faes newydd, gan gyflwyno comedi fel rhan o arlwy'r cyngherddau eleni, rydym nid yn unig yn ymateb i ddyheadau nifer fawr o'n hymwelwyr, ond hefyd yn creu llwyfan newydd ar gyfer criw sy'n defnyddio'r Gymraeg ym maes comedi.
Bydd rhai yn cofio Horni, gyda'i hiwmor rhywiol a'i side-burns hir, fel un o gymeriadau brith y rhaglenni comedi Swigs ar S4C yn y 90au cynnar.
Comedi tywyll sy'n cynnwys iaith liwgar, cyfeiriadau rhywiol, defnydd o gyffuriau a noethni.
Ceir comedi ychydig yn wahanol i''r arfer gan y digrifwr Eilir Jones a chaneuon gan Gwyn Hughes Jones, Tara Bethan a''r grwep ifanc Y Bandana.
Achos, yn wahanol i Gwilym, dw i'n gweld y refferendwm yma fel y peth mwya cyffrous i ddigwydd i Gymru ers sefydlu'r Cynulliad, a'r ymgyrch Na yw'r comedi gore ers i Arthur Picton ddechre dweud "Na, no, nefar, byth" ar C'mon Midffild.