DWAD


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
DWADDress with a Difference (Canada)
DWADDonations with a Difference (UK)
DWADDream Within a Dream (Britney Spears tour)
DWADDoctor Who Audio Dramas
DWADDivine Word Academy of Dagupan (Dagupan, Philippines)
DWADDistinction Without A Difference
References in periodicals archive ?
Maen nhw'n dwad o Ddwyrain Asia ond wedi sefydlu yn Ewrop ers 2007.
Pan fydda plant yn dwad o gwmpas i glapio am wyau ar fore Llun y Pasg, mi fydda Mam yn rhoi yr wyau dandis iddyn nhw.
Mae gwyddonwyr wedi dwad ar draws pantrioedd fel hyn hefo dros fil o lyngyr daear ynddyn nhw
Dyddiadur Dyn Dwad S4C, 10pm Cyfle arall i weld y ddrama gomedi wedi ei seilio ar lyfr ac erthyglau Goronwy Jones ymddangosodd yn y Dinesydd yn y '70au.
MAE'R minc yn un o'r anifeiliaid dwad hynny sy'n achosi llawer iawn o ddifrod yng nghefn gwlad Cymru, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i wedi fy synnu pan wnes i ddallt y gallai o fod yn achosi anawsterau ar y Migneint.
Pan oedd y goets yn arfer croesi Traeth Lafan ac yn dwad o Biwmares drwy Rhoscefnhir, roedd y goets wedyn, yn ol pob son, yn mynd i lawr heibio Dyffryn ac wedyn yn troi ar hyd Lon Ceint, cyn ymuno a Lon Penmynydd ac ymlaen at Langefni.
Ac mae Dyddiadur Dyn Dwad, Nyth Cacwn, Sgid Hwch, Peledr X, yn mynd a ni 'nol i'r '80au a'r '90au.
I gyrraedd y lle, rydach chi angen troi oddi ar y B5109 (os ydach chi'n dwad o gyfeiriad Biwmares) a dal ymlaen drwy bentref Llangoed nes i chi ddod at arhosfan bws a blwch ffn (jest cyn i chi fynd i fyny allt.
Ceiliog gwalch glas tua blwydd oed ydi o, a'r rhain ydi'r adar ysglyfaethus sy'n dwad i'r ardd i fwyta'r adar man.
Falle fod pawb yn byw'n rhy gyffyrddus i gwyno, a dw i'n diawlo braidd na ddes i a chaneuon Datblygu na nofelau'r Dyn Dwad gyda fi.
Mi roedd fy nhad mewn cysylltiad cyson efo fo ac mae gennyf lythyr yn 1926 yn trafod dwad i briodas fy rhieni .
Ond fel person dwad i Landysul rwy'n gallu tystio hefyd i'r elfennau a geir yn y llyfr ac yn llawn edmygedd o'r hyn a gyflawnwyd gan y wasg wrth symud bob amser gyda'r oes.