EICH


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
EICHEssex Institute of Clinical Hypnosis (UK)
EICHEuropean Illustration Collection Hull (art collection; UK)
References in periodicals archive ?
Cyn neidio ar fy mocs sebon, fi fydd y person cyntaf i gydnabod, pan eich bod yn rhedeg busnes bach, ei bod yn anodd tynnu eich hun o'r materion ddydd i ddydd sydd angen cael eu datrys.
Os mai gorsafoedd Lloegr,Yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, Yr Eidal,Rwsia a Siapan yw eich dileit, fodd bynnag, mi fyddwch wrth eich bodd.
Mae modd ymuno a'r Orsedd ar sail eich gradd, neu drwy anrhydedd wrth gwrs, ond mae sefyll arholiad yn apelio at nifer fawr o bobl.
Os nad ydych chi'n gallu gweld y sticer du a gwyrdd yn y ffenest, gallwch ddefnyddio eich ffon symudol i gymryd cip ar y wefan: food.
Llongyfarchiadau i chi'ch tri, ac fe fydd eich gwobr ar ei ffordd atoch yn y dyddiau nesaf.
Gall y cynllun eich helpu i benderfynu ble i fwyta ac mae'n rhoi syniad i chi o ba mor ddifrifol y mae'r busnes hwnnw yn cymryd ei safonau hylendid bwyd.
Peidiwch a'i gadael tan y funud olaf cyn enwebu, byddai'n drueni pe bai'r bobl sy'n haeddu gwobr yn eich barn chi yn colli'r cyfle i gael y gydnabyddiaeth maen nhw'n ei haeddu.
I unrhyw un efo gronyn o ysbryd cystadleuol, dydych chi ddim am adael i gm syml fel hon eich trechu.
Mae eich hwyliau yn dibynnu'n arw ar stad eich coluddion (bowels).
Tymheredd eich oergell: Gwnewch yn siwr fod eich oergellynddigon oer ermwyn helpu i atal bacteriagwenwyn bwyd fel listeria rhag tyfu yn eich bwyd.
Clywir llawer o son am y budd amgylcheddol o dyfu eich bwyd eich hun.