FEDRA

AcronymDefinition
FEDRAFire Engineering Design and Risk Assessment Group
FEDRAFoundation for Education and Development of Rural Areas (Thailand)
References in periodicals archive ?
Mae'n hen bryd edrych ar Kate mewn golau newydd, a fedra i ddim dweud fod Alan Llwyd wedi llwyddo yn hynny o beth.
Mae'n siwr mai dyna pam na fedra i sgwennu efo cerddoriaeth ymlaen yn y cefndir: mae'n gwneud i mi anghofio bod gen i ddedlein - a dyna pam fod gen i ofn amser.
Dydd Sadwrn, mentrais roi cynnig arni, ond fedra i ddim dweud mor nerfus yr oeddwn.
Rhag ofn na wnaf, mi fedra i o leiaf ddymuno Nadolig Dedwydd iawn i holl ddarllenwyr ffyddlon yr Herald.
Os am gwir Mynn rhai fod gormod o hunangofiannau yn cael eu cyhoeddi, ond fedra i ddim cael digon ohonynt, ar yr amod fod y gwrthrych yn un difyr.
TYDW i erioed wedi sgwennu llythyr i bapur newydd o'r blaen ond fedra i ddim tewi o weld y ffermwr uyn cael ei bardduo am ddiflaniad yr adar bach, y gylfinir a'r gornchwiglen.
Cydiodd yr ysfa ynof, a fedra i ddim rhoi'r gorau iddi.
Mi fedra i rowlio allan o fy ngwely yn y bore rwan i wneud dipyn o chwynnu yn y patsh
Fedra i warchod plant am fore yr wythnos, neu ddyliwn i ddysgu trin peiriant sy'n trwsio'r ffordd?
Dwi'n gweithio i mi fy hun, ac onibai mod i'n gweithio mewn ysgolion neu ar gyrsiau neu rywbeth, mi fedra i godi pan dwi'n teimlo fel codi.
Os fedra i lwyddo i newid fy mywyd, ac i fod yn fwy ymwybodol o'r byd o'm cwmpas, a'r pethau sy'n bwysig i mi, yna fe all unrhyw un ei wneud o
Ond fedra i ddim meddwl am lyfrau na'r wasg yr wyf yn byw yn ei chysgod, sef Gwasg Gomer heb feddwl am Huw Lewis a fu farw wythnos neu ddwy yn ol.