FEDR

AcronymDefinition
FEDRFondul European de Dezvoltare Regionala (Romanian: European Regional Development Fund)
FEDRFinal Engineering Design Review
References in periodicals archive ?
Rhyw hanner sylw fedr aelodau ei roi, os yw sgrin fyw o'u blaenau.
Ond y cwestiwn mawr yw a fedr y ddau yma ymddiried yn ei gilydd ac yn y bobl eraill o'u cwmpas?
Nid yw hi'n gwybod pwy i'w goelio a fedr hi ddim gofyn i'r un person y mae hi'n ymddiried ynddo.
Fedr cymru ddim bod yr unig wlad sy'n sownd i Loegr tra bo'r alban ac Iwerddon yn ymryddhau, rhaid i ninnau hefyd fachu ar y cyfle.
Fedr holl wyrthiau cemegau - na grantiau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin - ddim cymryd lle byd natur.
Fedr neb bellach wadu bod patrymau tywydd - yr hinsawdd - yn newid.
Mae'n mynd o nerth i nerth ac yn dangos be fedr criw o wirfoddolwyr brwdfrydig ei gyflawni.
Mi fedr munudau fynd heibio heb braidd yr un disgrifiad o'r chwarae dim ond y sylwebydd a'r chwaraewr enwog yn trafod hyn a'r llall ac yn rhoi eu barn ar y chwarae nad yden ni'n cael clywed amdano.
Roedd ymgais i smalio fod popeth yn iawn, ond ymgais oedd hi, ac mae pryder dwfn am yr hyn sy'n digwydd i ieuenctid a fedr arwain at ganlyniadau fel hyn.
Mi fedr llyfr da droi gwyliau gweddol yn wyliau gwych.
For the attention of: Constantin Saragea, sef SPPAP FSE si SEE; Gabriela Stanila, sef SPPAP Fedr, Nicoleta Capuzu, Expert, Alexandra Anghelina, consilier
Dibynnu ar faint y sgarff," eglurodd y wraig, ond aeth i nl ffeil trwchus o batrymau, ac yn hwnnw y bm yn pori, yn rhyfeddu pethau mor gymhleth fedr sgarffiau fod, yn nwylo rhai sy'n gwybod go iawn sut i weu.