FLER


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
FLERFamily Law Education Reform (project)
FLERFunctional Location and Equipment Register
References in classic literature ?
The debilitated cousin supposes he is "'normously rich fler.
Hmmae 'na lyfr arall ar gael o'r enw: 'Simple Acts of Moving Forward: A Little Book About Getting Unstuck' ac yn hwnnw, mae'r awdur yn deud: "Rho i mi'r ddisgyblaeth i gael gwared o'r stwff sydd ddim yn bwysig, y rhyddid i fwynhau'r stwff sy'n rhoi pleser i mi, a'r amynedd i beidio a phoeni am y stwff sy'n fler ond sydd ddim yn brifo unrhyw un.
Dau arall sy'n chwarae a than yw Nesta a Hywel, ac mae pethau'n mynd yn fler rhwng Garry a Jason.
Ond er bod cryn edrych ymlaen wedi bod cyn cychwyn ar y trip, buan iawn yr aiff pethau'n flEr ymysg y criw, wrth i'r digwyddiadau gyrraedd cresiendo ar y prom.
Fel y gellir dychmygu mae cryn edrych ymlaen wedi bod at yr achlysur, ond buan yr aiff pethau'n flEr wrth i gwffas dorri allan rhwng Pete ac Irfon.
Yn y cyfamser, mae pethau'n mynd yn flEr pan mae Garry'n dod ar draws guddfan Owen - ac a fydd Sab yn difaru ymweld e Bethania?
Mae'r gyfrol hon yn dilyn o lwyddiant Sgribls Hogan Fler,a gafodd ymateb da dair blynedd yn ol ac sydd newydd fynd i ail argraffiad.
2015 as part of the purchasing group composed of the city of flers and the agglomeration community flers agglo, whose city of flers ensures coordination.
On September 16, 1916, the 21st King's Royal Rifles were advancing towards the village of Flers on the Somme as part of the Battle of Flers-Courcelette.
England will kick-off their Group A campaign against Austria in Flers on Sunday, July 18, in a game to be screened live on Eurosport.
To add to the SFR end load cartoner installed last year at Flers, France, prepared foods company CHARAL has just installed another Kliklok SFR machine at their plant in Lisieux.