GAWL

AcronymDefinition
GAWLGeorgia Association for Women Lawyers (est. 1928)
GAWLGoshen Animal Welfare League (New York)
References in periodicals archive ?
GAWL is pleased to announce that the theme of this year's auction is "Art and the City.
A bod byw ar gawl lentils er mwyn gallu fforddio'r pytiau hyn o foethusrwydd, yn bris oedd yn werth ei dalu.
Dysgais yr epil i blicio tatws a moron, a chyn pen dim, roedd gennym gawl syml.
Dydd Gwener:Ron i''n l ar yr uwd a''r dwer ond fedrwn i ddim wynebu''r un cinio, ac euthum i gaffi i gael bowlenaid o gawl a thalu pounds 3 amdano.
Uwchben ein powlenaid o gawl, cawsom sgwrs gan wr yn ein cyflwyno i'r adeilad - Pontio.
Ryw rys[sz]it o'r ddegawd anghywir dw i'n ofni - pryd welan nhw fod pobl yn dechre syrffedu ar stwffio selebs mewn i gawl eildwym rhagweladwy?
Mae pris bach i''w dalu wrth y drws, ond mae''n werth bob ceiniog am bowlenaid o gawl a bara, cracyrs a caws a phaned.
Cawsom banad boreuol a sgwrs yn Amgueddfa Forwrol Nefyn, cinio hyfryd o Gawl Enlli yn y Gegin Fawr, Aberdaron a sgwrs arall a phanad ganol pnawn yn Oriel Plas Glyn y Weddw yn ogystal a chydig funudau i gael cipolwg ar arddangosfa John Piper a'i luniau o Eryri.