GAWN


Also found in: Dictionary.
Related to GAWN: GAWM
AcronymDefinition
GAWNGIAC (General Inquiry Access Code) Assessing Wireless Network
GAWNGiac Auditing Wireless Network
GAWNGerman Alumni Water Network
References in periodicals archive ?
Mi gawn olwg ar ddigwyddiad arbennig sydd wedi ei drefnu gan griw'r wyl yng nghwmni'r cogydd Hywel Griffiths yn ystod rhaglen nos Iau.
The Internal Security Forces announced in a statement that Gawn also met with ISF Director-General Maj.
It's such a blessing to be able to provide for needs that our grant doesn't cover, like professional licensure tests, background checks for employment, and transportation assistance," said Nancy Griffin, the program coordinator and a member of GAWN.
He remanded Stephen Bustard and Farrell back into custody and released Gawn and Olywn Bustard on continuing bail.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Lanbed ac ar ran Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan a'r Drindod Dewi Sant, gawn ni ddymuno Nadolig llawen a heddychlon i chi.
Yno, yn l arbenigwyr addysg, (nid cynghorwyr Plaid Cymru, Llais Gwynedd nag unrhyw un arall) - fe gawn addysg well.
Mi gawn edrych yn ol ar gyffro'r cystadlu i Amber Davies a Lloyd Macey, dau enw newydd sydd a'u ser wedi bod yn hynod ddisglair eleni.
Tenders are invited for Construction of Pant gawn se naret gawn tak motor marg nirman (pratham charan)
Ac mi gawn ei weld yn wynebu ei her ddiweddaraf - bod yn actor yn y pantomeim, Eira Wen.
Mewn cyfres wyth rhan fe gawn glywed sut mae''r Gymraeg yn cael ei siarad heddiw.
Mr Hopley was objecting to a bail application by Thomas Finlay, 29, from Gawn Street, East Belfast, who denies conspiring to rob using a firearm or imitation at The Oval.
Ond straeon gwerin yn yr ystyr arferol gawn ni mewn dwy gyfrol hardd o Wasg Carreg Gwalch.