GORS

AcronymDefinition
GORSGeneral Organization of Remote Sensing (Damascus, Syria)
GORSGovernment Operational Research Service (UK)
GORSGovernment Offices for the Regions (UK)
GORSGastro-Oesophageal Reflux Symptom
References in periodicals archive ?
Dan y goeden helyg ar gwr y gors, roedd gold y gors neu felyn y gors yn eu gogoniant.
In doing so, it does a lot to clarify the role of the GORs.
There has been no word whether Gors will face disciplinary action from the state.
Mae brial y gors hefyd yn gyfyngedig ei ddosbarthiad, yn absennol o sawl man yn ne Lloegr, Cymru a de orllewin Iwerddon.
Sbriws Sitka oedden nhw ond fe gawsant eu cwympo yn 1995 ac ers hynny mae'r gors wedi cael llonydd i ddychwelyd i'w chynefin naturiol.
Os nad ydach chi'n siwr ble mae Cors Erddreiniog, mae hi'n gors reit fawr, sydd fwy neu lai yng nghanol Mon, i'r gogledd ddwyrain o Langefni.
The young racer from Penmaenmawr headed to Glan Y Gors buoyed by five straight successes in 2011.
Un planhigyn arall welais i ar y gors oedd triaglog y gors (Valeriana dioica; Marsh valerian) a'i ben o flodau pinc golau yn codi'n uchel.
Yr hyn sy'n gwneud y gors yn arbennig ydi fod yma fawn wedi casglu ers canrifoedd ond ar ben hwn mae 'na ffrydiau o ddwer alcalaidd, melys a'r cyfuniad o dir asidig a thir melys sy'n gyfrifol am yr holl wahanol rywogaethau gewch chi yma.
Yn sicr, o fewn cyd-destun Cae'r Gors, gyda'r bwthyn, y dodrefn, y dylluan wedi ei stwffio yn y llofft, y teipiadur, mantell Kate, celfi'r chwarelwrs - mae digon yma i danio'r dychymyg.
Roedd Kate Roberts yn bencampwraig ym maes y stori fer, ac yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala eleni lansiwyd cystadleuaeth stori fer ar y cyd rhwng Canolfan Cae'r Gors ag Ysgol y Gymraeg.
Cae'r Gors, in Rhosgadfan, above Caernarfon will resonate to the sound of local pupils soaking and scrubbing, rinsing and mangling, sorting and pegging as they get to grips with all manner of domestic duties.