GWY

AcronymDefinition
GWYGateway
GWYGalway, Ireland - Carnmore (Airport Code)
GWYGeneralized Water Yield
References in periodicals archive ?
MOLDGREEN: August 16 - A thief stole a silver Nissan Micra registered number YD51 GWY from outside Pizza Hut in Wakefield Road.
But Lot 53, "a fine exhibition quality model of a 71/4 gauge GWY Beyer Goods 0-6-0 locomotive and tender No 337" might run it close.
LLYWODRAETH CYMRU DEDDF DRAENIO TIR 1991 GORCHYMYN ARDALOEDD DRAENIO MEWNOL GWY ISAF A CHIL-Y-COED A GWYNLLW G (DIDDYMU) 2015 Hysbysir drwy hyn bod Gweinidogion Cymru, wrth arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adran 3(5) o Ddeddf Draenio Tir 1991, yn bwriadu gwneud Gorchymyn i gadarnhau Cynllun a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru o dan adrannau 3(1) a 4(3) o'r Ddeddf.