GORF


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
GORFGlobal Operational Risk Forum
References in periodicals archive ?
Gorf has him hang upside down so that the text will appear right-side up.
Ms Gorf added: "We've tried to broaden our appeal this by giving new bands an opportunity to play so it's really good that some of the New Stream events have sold out.
The original name of the company was Normac and when Gorf was established, Normac became a rental company supporting the contracting side," said Norkum.
Ask Mark Norkum, president and general manager of Timmins' Gorf Contracting, what the name of his company stands for, and you'll hear a series of uncertain and unlikely possibilities.
Bore Mercher diwethaf, roedd gorf od codi hef o'r wawr ddim yn loes o gwbwl, ac wrth deithio o Bwllheli am Gaergybi i ddal y fferi i Dun Laoghaire, tyf u oedd y wen ar fy wyneb wrth y filltir, wrth imi nesu at y porthladd.
Ken Gorf FCMA has been appointed managing director of MOWIS, a company specialising in mobile communications for the deaf and hard of hearing community, and location-based weather information services.
The Churchill Insurance project confirms that SPARC and Solaris have arrived in the high-end commercial systems market," said Ken Gorf, director, open systems for Amdahl in Northern Europe.
Cementation Canada, Heath & Sherwood, Mining Technologies International and Gorf Contracting Ltd.
Ond dim ond fore Mawrth y caf odd hyn ei gadarnhau rhwng bob dim a fyddai Nain ddim yn gallu gadael y ty yn Nolgellau tan bump ac ro'n i'n gorf od bod ym Methesda erbyn saith.
A crane operator by trade, Laughren grew with the company Gorf Contracting Inc.
Wrth ddisgyn, bron yn llythrennol, lawr at waelod y dyffryn, rydym yn cael ein gorf odi i gerdded rhwng y coed, mor fudr a gwlyb yw llwybr y goedwig.
Os ydach chi wedi dal annwyd, mi allech chi ddilyn cyngor rhyw Dr Williams oedd yn mynnu y gellid gwella unrhyw annwyd mewn 48 awr drwy "lwyr ymatal oddiwrth bob math o ddiodydd", ond y peth calla ydi peidio a chael annwyd yn y lle cynta, a'r ffordd i sicrhau hynny ydi drwy "spwngio eich holl gorf e dwfr oer wrth godi bob dydd a rhwbio eich corff yn dda e llian bras.