HACHO

AcronymDefinition
HACHOHaitian-American Community Help Organization
References in periodicals archive ?
Yn ei hachos hi, roedd pawb yn barod i gael sbort a sbri.
Yn ogystal ai dyma pa ham y collodd Cymru eu hachos i gymryd lle Rwsia mewn achos llys yM Mhencampwriaeth Pel-droedEwrop?
Roedd cynrychiolwyr Eos yn gorfod mynd i Lundain i ddadlau eu hachos hyd yn oed.
Yn achos Gwynfor Evans, efallai nad yw'r profiad hwnnw yn union yr un fath gan ei fod wedi byw cymaint o'i fywyd o flaen llygaid y genedl yr oedd yn pledio ei hachos mor daer.
Yn ein hachos ni yn yr ysgol ramadeg i ferched nid oedd gwyddoniaeth ar y daflen amser o gwbl.
Roedd hyn yn ergyd i gynhyrchwyr llaeth ac yn gwanhau eu hachos wrth frwydro i gael gwell pris am eu cynnyrch.
A falle y dylwn i hefyd eich rhybuddio i beidio a chyffwrdd addurniadau Nadolig - anafwyd bron i fil o'u hachos y llynedd - a pheidiwch a choginio na rhoi cynnig ar DIY - anafwyd cannoedd o filoedd yn sgil hynny'r Dolig diwetha.
Amser a ddengys a fydd hi'n ennill ei hachos ond, wir ichi, mae yna rywbeth go ryfedd am rywun yn cwyno bod ei dydd wedi ei ddifetha.
Yn gynta', ro'n i'n treulio cyfnod o amser - wythnos, yn ein hachos ni - gyda chriw o bobl nad o'n i'n eu nabod.