HANE


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
HANEHereditary Angioneurotic Edema
HANEHigh-Altitude Nuclear Explosion
HANEHigh Altitude Nuclear Effects
HANEHistory of the Ancient Near East
HANEHousing Action North East (UK)
References in periodicals archive ?
Teimlaf mai lle mae Bethan yn gwneud cam ag athrawon Hanes Cymru ydy ei diffyg son am ddatblygiadau ers hynny, gan adael argraff mai dyma'r sefyllfa sy'n bodoli rwan hefyd.
Mae'r un ail-greu hanes wedi bod yn amlwg yn yr 20fed ganrif.
As the founder of Invisible People, an advocacy group for the homeless, Horvath has worked with Hanes for three years in an effort to raise awareness of America's homelessness issue.
Dan ni ddim mor dda a hynny am edrych ar hanes cymdeithasol diweddar yng Nghymru a mae'n berffaith amlwg nad yw'n dealltwriaeth o hanes canu pop Cymraeg prin yn bodoli.
Ydy wir mae hanes yn gallu bod yn atgas, ond mae'n gallu bod yn ddifyr hefyd.
For more information and to see posts from the Mammogram Monologues throughout the month, visit Hanes on Facebook.
Hynt a Helynt Hanes Cymru; Sioned Glyn; Y Lolfa; pounds 5.
Doeddwn i ddim yn gwybod dim amdani heblaw'r disgrifiad yn y llyfryn Hanes Plwyf Llandysul sy'n son ei bod hi'n 'Iddewes gyfoethog,'" meddai Andrew.
Mae'r ddau beth yn fy atgoffa fi o'r gyfrol honno am hanes "Prydain" a oedd yn sn yn y cefn am ryfeloedd "yn erbyn y Cymry".
The initial venture of Hanes for the Home will begin with 100 percent cotton jersey knit sheets, due to hit retail floors in spring 2000.
Hanes came home confident he had identified the herd's largest ram.
I rai, mae Rhodri yn fwy cyfarwydd fel aelod o'r grwe p roc o'r '90au, Cerrig Melys, ond mae ganddo gymaint o gariad at hanes Cymru ag sydd ganddo am y byd cerddoriaeth.