HYD


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
HYDHydraulic(s)
HYDHydrology (water science)
HYDHana Yori Dango (TV series; Japan)
HYDHold You Down
HYDHighways Department (Hong Kong)
HYDHyphenation Dictionary
HYDHydraulic Adjusters
HYDHyderabad, India - Begumpet (Airport Code)
HYDHow You Doin'
HYDHelsinki Yurttaslar Dernegi (Turkish: Helsinki Citizens' Assembly; also seen as hCa; Turkey)
HYDHunting You Down Clan (gaming)
References in periodicals archive ?
Rhoddai'r Cwmni'r bai am yr oedi ar Gyngor Bae Colwyn ym 1911, ond cafwyd caniatad i ymestyn y trac hyd at Gwesty'r Queens ym 1912, ond ni chafodd y gwaith ei gwbwlhau hyd 26 Mawrth, 1915.
Cafodd Leon gyfle i ddangos ei botensial ac mae'n dal yn ei swydd fel gweithredwr safle hyd heddiw.
Y llwybr amgen yw ymuno a'r M4 tua'r dwyrain wrth Gyffordd 34, mynd hyd at Gyffordd 33 (Capel Llanilltern), ymadael yno a dychwelyd tua'r gorllewin.
About 15 minutes later the HYD 1A caution disappeared and was replaced by a HYD 1B caution.
Ar hyd y daith mae un Geopark (GeoMn), un Gwarchodfa Natur Forol (Sgomer), dau Barc Cenedlaethol (Eryri a Phenfro), tair Ardal o Harddwch Eithriadol (Mn, Llyen a Gweyr), 11 Gwarchodfa Natur Genedlaethol, 14 Arfordir Treftadaeth a 23 o safleoedd sydd ar Restr Tirluniau Hanesyddol
Pharmaceutical grades of CAN and HYD were kindly supplied by (Pharonia Pharmaceuticals, New Borg El-Arab City, Alexandria, A.
In addition, HYD has a competitive yield and lower expense ratio as compared to its ETF and mutual fund competitors.
y teimlad cyfarwydd yna o edrych tros ymyl clogwyn neu hyd yn oed adeilad uchel a chael eich denu a'ch dychryn yr un pryd.
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r gogledd hyd at Gyfnewidfa Glyn-taf a dychwelyd tua'r de i ymadael wrth Gyfnewidfa Glan-bad.
As quickly as the WSO could get his PCL out and turn the pages, the HYD 1A caution disappeared and was replaced by the HYD 1B caution.
HYD is listed on NYSE Arca and its lead market maker is SIG Index Specialists, LLC.
Mae llyfrgelloedd ar hyd a lled Cymru yn cynnig amryw o wasanaethau sy'n helpu i hwyluso eich gwyliau - o lyfrau teithio a chyrsiau iaith i'r llyfrau gwyliau diweddaraf - gallwch gael llyfrau clawr caled am ddim neu hyd yn oed e-lyfrau neu lyfrau llafar am ddim - yr union bethau ar gyfer teithiau hir