HANES


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
HANESHealth and Nutrition Examination Survey
References in periodicals archive ?
A member of the S&P 500 stock index, Hanes has approximately 59,500 employees in more than 35 countries and is ranked No.
Mae Canolfan Hanes Uwchgwyrfai wedi cysylltu a'r pleidiau gwleidyddol gan ofyn iddynt gynnwys y canlynol yn eu maniffesto ar gyfer etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016: | Byddwn yn sefydlu Cwricwlwm |Cymru, sef cwricwlwm cenedlaethol annibynnol yn benodol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru.
Yn ymuno a Brychan ar ei daith mae'r arbenigwr hanes tirwedd Dr Rhian Parry fydd yn rhoi cefndir hanesyddol yr enwau unigryw.
For the past three holiday seasons, Hanes has been part of a seven-woman team that does the bulk of the Christmas decorating for the home of Joe and Jill Biden in Washington, D.
Mae rhai o'r arwyr yn amlwg iawn, rhai fel Owain Glyn Dwer a Llywelyn Ein Llyw Olaf, o gymharu rhai fel y Dywysoges Nest, o bosib, lle nad oes cymaint yn gyfarwydd 'i hanes.
It's a southern expression," said Hanes, who was born in Marietta, Ga.
He thought that kids weren't taught to respect people, the police and teachers,'' Hanes said.
After graduating from Brown University and locking up a couple of remixes for Epic Records, Hanes felt he could make his mark in the recording industry.
Our mission was to create a buzz about the megabrand strategy as well as the marketing firepower Hanes was putting behind it.
An archived replay of the conference call audio webcast will be available in the investors section of the Hanes corporate website.
The Hanes4Education program makes it easy for everyone in the community to get involved with supporting schools with purchases they are already making," said Rachel Newman, director of sales and marketing for Hanes Branded Printwear.
MAE Canolfan Hanes Uwchgyrfai wedi croesawu datganiad y Dr Elin Jones, a fu'n arwain tasglu ar y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru yn mynegi'n gyhoeddus ei phryderon am y diffyg sylw a roddwyd i ganfyddiadau ei thasglu yn Dyfodol Llwyddiannus, sef adroddiad yr Athro Donaldson ar ddyfodol addysg yn ysgolion Cymru.