ILAG


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
ILAGInvestment and Life Assurance Group (UK)
References in periodicals archive ?
Castiblanco GA, Ilag LL, Castellanos JE, Martignon S, Mejia W.
Turgut Ilag was one of the founding companies of the pharmaceutical sector in Turkey and one of the first to develop generics," said Kaya Turgut, founder and chairman of the board, Turgut Ilag.
KVH'nin dnlenmesinde genel amaglar, yuksek mutlak risk grubu bireylerde ilag ve ilag disj yontemlerle mortalite ve morbiditenin azaltilmasi, dusuk mutlak risk grubunda ise bu durumun saghkli bir yasam tarzi edinmek yoluyla surdurulmesidir (3).
Hastaligm baslangig yasi, siddeti, anatomik lokalizasyonu, semptomlartn sikhgi, suresi ve gun iginde ortaya giktigi zaman, gevre isisi, asin giyinme, egzersiz ve beslenme ile lliskisi, aile oykusu ve ilag kullanimi mutlaka sorgulanmahdir.
345 ** Degismedi 145 87 [+ or -] 15 Gudendi / Artti 2 84 [+ or -]29 ilaclan Kullanma Durumu n Zaman zaman ilag 9 66 [+ or -]24 F:8.
theobromae en cultivos de platanos se reporta hasta un 66% de control (Mortuza and Ilag, 1999).
Ote yandan silah, yiyecek, ilag gibi kritik mallarin ticaretiyle ugrasan kesimler, baril zamaninda elde edemeyecekleri yuksek kazanclari catisma ortaminda elde edebilirler.
Dr Vic Ilag, Cryptome's chief scientific officer commented: "We are delighted to be able to acquire CR014, as not only does it have wide ranging clinical potential but it is also an excellent fit for Cryptome being based on a fragment of a protein and having efficacy in one of our primary disease focus areas of inflammatory/cardiovascular disease.
Ilag LL, Rosales AM, Elazegui FA, Mew TW (1987) Changes in the population of infective endomycorrhizal fungi in a rice-based cropping system.
Literaturde yuksek miktarda oilman ilag dozlarinm bbbrek ve karaciger toksisitesine neden olduguna dair olgular bildirilmesine ragmen, tek doz parasetamoliin neden oldugu yan etkileri bildiren olgularm sayisi oldukga smirhdir.
Bu rapor da hastaya bulgular ciktiktan sonra ribavirin ve amantadine verildigi, ayrica Ketamin (kuduz virusu icin varsayilan reseptor olan Nmetil-D-aspartat reseptoru antagonistidir) ile ilag bagimli koma olusturuldugu ve bu tedavinin antikorlar MSS'den uzaklasana kadar devam ettirildigi bildirilmistir (1,2,6,19