KZK

(redirected from Khokhlov-Zabolotskaya-Kuznetsov)
AcronymDefinition
KZKKhokhlov-Zabolotskaya-Kuznetsov (mathematical equation)
KZKKrew Z Kontaktu (Poland; band)
KZKKagyu Zamling Kunkyab (Tibetan Buddhist association)