KZB

(redirected from Kopnena Zona Bezbednosti)
AcronymDefinition
KZBKunde Zu Blöd (German: Customer Too Stupid)
KZBKopnena Zona Bezbednosti (Serbian: Ground Security Zone)
KZBKnizhnik-Zamolodchikov-Bernard (equation)
KZBKirk Botula (musician)