LOID


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to LOID: LOIC
AcronymDefinition
LOIDLegion Object Identifier
References in periodicals archive ?
Ms Loid succeeds Mr Bengt Goransson, who leaves the company at his own request.
Koduopetus oli infossteemina nork, mille peamiseks pohjuseks oli opetavate inimeste vahene asjatundlikkus ja sellest tulenev loid kommunikatsioon.
Hakkasid kujunema kindlad koolikohad (koolitalud), kerkisid korstna ja akendega koolimajad, mis loid koolde kui ssteemile kindlad piirid; paljudes kohtades maarati kindlaks koolmeistri toovahekord moisaga ja opetamise eest saadav tasu, eesti koolikirjandus astus uude ajajarku.
Autorid on kirjeldanud, kuidas Balti riikidele esitati mitmesuguseid suudistusi: nad ei taida lepingut ja kavatsevad astuda sotta Soome poolel ning et Balti sojavagede staabid loid vastastikused sidemed.
Oma aadetele truuks jaanud oblastnikud loid hairekella ja kurtsid naiteks, et regionalistlikke ideid seni akuivselt propageerinud ajakiri [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.
Tunnistades saksa rahva oigust vabalt oma eluteed valida (milleks loid tingimused perestroika ja kulma soja taandumine), ei taha ta seda laiendada Liidu rahvastele, viidates 1991.
Institutsioonid, mis kulvasid stalinismiajal hirmu- ja distsipliiniohkkonda, loid hiljem oma rituaalidega teatava turvatunde ning selle kadumine tekitas uhiskondlike muutuste keerises kultuuritrauma.