MAAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to MAAR: MAARI
AcronymDefinition
MAARMalevolent Alien Abduction Research
MAARMale, American, Alive, Real
MAARMandatory Annual Audit Requirement
MAARMonthly Associate Administrator's Report
MAARMelbourne Area Association of Realtors, Inc (Florida, USA)
MAARMonde Action Aide Rwanda
References in periodicals archive ?
Daar is dus, in navolging van Anker se proefskrif, 'n sogenaamde Deleuze/ Guattariaanse komposisie wat tussen Buys en die honde bestaan: 'n montage wat geskep word deur nie net Buys en die honde se gewelddadigheid en brutaliteit nie, maar ook deur hul drostery.
Jordaan skram nie weg daarvan oto hom uit te laat oor kontroversiele sake soos byvoorbeeld lyfstraf, werkende vroue, korrupsie, selfmoord, evolusie en vele ander nie, maar dit is altyd 'n goed beredeneerde, oortuigende en koelkop mening.
But since Tees Maar Khan will make little emotional connection with audiences she's let herself down with the script.
She was scheduled to sell tickets of Tees Maar Khan at a Dubai theatre but was forced to leave within a few minutes after the crowd tended to go out of control.
Die beeld van haarself in die spieel, maar ook in haar eie dagboeke--soos deur Agaat aan haar voorgehou--is vir Milla onbevredigend.
Maar says this form of participatory or applied research is much more effective than dated methods, which find scientists and research assistants dictating both the problem and the solution to these First Nations communities.
Dawid probeer die saak beredder deur vir Urija na Jerusalem te ontbied, maar Urija weier om huis toe te gaan en by Batseba te slaap.
Most of the land management problems Framlingham is grappling with at Deen Maar -- soil erosion, weeds, loss of native vegetation -- are a direct result of past agricultural practices, particularly cattle grazing.
Indien die skrywer bloot die punt probeer maak dat daar in hierdie bestaan wat hy in Sonde van Lusinda uitbeeld, geen ontvlugting is nie; dat die karakters maar almal so in hul cliches gemaak en laat staan is, dan is dit nie nodig om 'n 272 bladsy lange cliche te probeer skep nie.
Tekortkominge (of dalk liewer voorlopige onduidelikhede) vertoon Kodeks wel, maar die vraag is of dit (slegs) aan gebrek aan ervaring toegeskryf kan word.
Teen daardie tyd was sy ongelukkig reeds 'n weesking, nadat albei haar ouers oorlede is, maar sy was gelukkig om 'n beurs vir haar studies te kry.
Touted as a Shirish Kunder script, Tees Maar Khan is actually a masala remix of Peter Sellers' 1966 heist comedy After The Fox .