MAGU


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
MAGUManiac Anime Groups United (online forum)
References in periodicals archive ?
Yn wir, gresyn nad yw nifer o Gymry sydd wedi eu geni a'u magu yng Nghymru yn gwerthfawrogi'n hiaith yr un modd.
Roedd hi'n arfer bod yn ferch dawel, ddihyder, ond bellach, diolch i'r adar, mae hi wedi magu mwy o hyder cymdeithasol Dywed Islwyn, "Dwi'n cael pleser mawr o'r gwaith dwi'n ei wneud gyda phobl ifanc.
His previous duty stations include Fleet and Industrial Supply Center Jacksonville, Ingleside, Texas; Naval Support Activity, Bahrain; Afloat Training Group, Ingleside, Texas; 842nd Transportation Battalion, Beaumont, Texas; Military Traffic Management Command, Beaumont, Texas; Navy Cargo Handling Battalion 6, Orange, Texas; Commander, Regional Support Group, Ingleside, Texas; The Staff of the Commander, Mine Countermeasures Squadron 3, Ingleside, Texas; Naval Air Station, Point Magu, Calif.
Alternative 1: Covers 6,707 square nautical miles from Point Sal to Point Magu.
Tenders are invited for Ambulance Drivers for JSV & Nagu Magu
LLYTHYRAU Parhad o dudalen 26 | Twymyn y dwr coch, piso'n y gwaed: Cefais fy magu ar dyddyn yn Sir Gaernarfon ac roedd gwaen fechan ar ddarn o gae lle tybid yr oedd trogod yn byw a achosai'r clefyd.
Netmarble has over 70 PC online games, including Korea's top sports/Baseball game Magu Magu, and has produced some of the most successful mobile games such as Monster Taming, Race Cha-cha-cha, Everyone's Marble, and the Magu Magu Series.
Eglura Dai Jones: "Tad Meinir, y diweddar Trefor Jones, oedd yn arfer ffermio yno - ond ag yntau wedi magu pedair merch, doedd e ddim yn siwr beth fyddai'n digwydd i'r fferm.
Maen nhw'n adar sy'n magu sawl nythaid mewn tymor, ac mi fedrwch eu gweld rwan yn brysur yn yr ardd yn chwilio am fwyd.
Alaska Airlines Flight 261 from Puerto Vallarta to San Francisco went down in the water late this afternoon approximately 20 miles off Point Magu, Calif.
Ynglyn a'r adar ysglyfaethus sydd yn cael eu magu, y lwynog a'r pry llwyd.
Yn un o bedair o ferched, cafodd Meinir ei magu ar fferm Brynffynnon.