METR

AcronymDefinition
METRMarginal Effective Tax Rate
METRMinimum Essential Training Requirements
METRMathematical Engineering Technical Report (University of Tokyo; Japan)
References in periodicals archive ?
1994) (KETR and CETR, respectively) for the period 1970-2001, as well as METR, AETR, and statutory tax rate calculations of Devereux et al.
This Commentary makes the case that METR estimates have so far underestimated the actual tax burdens that investors face, because they exclude a major tax on businesses: provincial business property taxes.
Rhan afreolaidd ei siap o ffordd fynediad newydd sy'n gyfanswm o 190 metr sgwar i'r gogledd-orllewin o briffordd a elwir Wentloog Avenue, Caerdydd ac y rhoddwyd y cyfeirnod B iddi ar y plan a adneuwyd.
Yn ystod cyfnod cau'r llwybr, y ffordd arall yw dilyn Ffordd Glanypwll o Bwynt A ger Rhes Cambrian, gan deithio mewn cyfeiriad cyffredinol de orllewinol am bellter o oddeutu 340 metr ac yna troi i'r chwith.
Table 7 shows the effects of income splitting on the METR of both the lower--and higher-earning spouse.
Iawn, dwi'n gwybod bod y ras redeg 100 metr yn fwy 'glam' na nofio 50 metr dull cefn, ond mae 'na wahaniaeth mawr rhwng aur ac arian hefyd
Mae'n gwreiddio'n ddwfn - tua chwe metr o ddyfnder i chwilio am ddwer ac mae'r dail wedi'u haddasu er mwyn cwtogi ar faint o ddwer sy'n cael ei golli drwy'r dail.
Contact point(s): Servizio realizzazione e manutenzione linea 1 Metr
Mae GORCHYMYN CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD (EAST BAY CLOSE, CAERDYDD) (GWAHARDD AROS/LLWYTHO) 2015 yn cynnig creu gorchymyn a fydd yn: i) diwygio'r cyfyngiadau presennol a'ch atal rhag aros (heb lwytho na dadlwytho) ar unrhyw adeg yn East Bay Close ar y ddwy ochr o'r gyffordd a Tyndall Street am 50 metr i'r gogledd-ddwyrain.
Cyfanswm pellter o 55 metr, fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.
0 metr o led neu'n lletach eu gwahardd rhag teithio ar hyd y llwybr amgen a bydd Heddlu Swydd Gaer yn hysbysu loriwyr am y cyfyngiadau a'r trefniadau amgen.
Meddai John, sydd wedi teithio dros y byd yn chwilio am leoliadau paragleidio delfrydol, Mi wnes i ddarganfod ardal y Karakorum yn fy nyddiau dringo ac mi darodd fi'n syth fel y lle perffaith i baragleidio, yn eithaf tebyg i baragleidio rhwng Yr Wyddfa a'r Grib Goch, ond 6000 metr yn uwch