MOPIP

AcronymDefinition
MOPIP1- (2-Methoxyphenyl) Piperazine