NADOE

AcronymDefinition
NADOENorth American Division Office of Education
References in periodicals archive ?
Beth am y boblogaethgudd o siaradwyr Cymraegaall fod yn cael euhanwybyddu oherwydd nadoes ymwybyddiaethddigonol ymhlith asiantaethau gofal o arwyddocada phwysigrwydd dwyieithrwydd?
Fortunately, milder tor- nadoes circling at speeds of 92mph and measuring two on the Beaufort wind scale are more common.
Mae'r goleuadau'ngwneud yn siwr nadoes rhaid meddwl ambethau ysbrydolWrth i berchnogion tai fynd yn fwy a mwy beiddgar efo'u goleuadau a'u Santa Closus, mae cynghorau lleol yn gorfod gwario mwy a mwy hefyd er mwyn parhau i fod yn well.