NOOP


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
NOOPNo Operation
NOOPNetwork OSI Operations
NOOPNot Out of Possession (credit card industry)
References in periodicals archive ?
In line 7 of figure 4, it is common to prefer noop actions for supporting a proposition (if possible) because the relaxed plan is likely to include fewer extraneous actions.
Thus, a considerable reduction in the search space is allowed by automatically selecting noops for goals that must be satisfied earlier than the current layer during search.
Dit noop hom dus om persoonlik te verskyn en self sy bestaan en betroubaarheid te bevestig.
Binne konteks sou die keuse van hierdie naam 'n projeksie kon wees van die hoofpersoon se persoonlike situasie waarmee verwys word na die tydelike en figuurlike dood van "die een / eintlike / ware ek", terwyl haar geheueverlies haar noop om die identiteit van "'n ander ek"--as alter ego--te moet aanneem.
Dit is dikwels die ervaring aan eie lyf wat die migrant noop om die pen op te neem, of in die geval van rolprente, die regisseur-as-migrant die keuse laat maak om die eie of verbeelde ervarings en leefwyses te verfilm.
Laasgenoemde noop die digteres selfs om haar te besondig aan 'n neologistiese gesogtheidjie soos "tuistoeris-genade", as sy dit in die gedig "tuistoeris" het oor "'n hart vol hier".
Hy keer jare later terug na Suid-Afrika, waar hy tot sterwe kom, maar die sikliese verloop van die geskiedenis noop hom om, as gestorwene, die kunswerk wat hom beroemd gemaak het deur eeue heen te herhaal: