NUKat

(redirected from Narodowy Uniwersalny Katalog)
AcronymDefinition
NUKatNarodowy Uniwersalny Katalog (Polish)