NBTGR

(redirected from Nitrobenzylthioguanosine)
AcronymDefinition
NBTGRNitrobenzylthioguanosine (pharmacology)