NOSO

AcronymDefinition
NOSONorth Olmsted Soccer Organization (Ohio)
References in periodicals archive ?
E increible que expliques como ti vives a playa, o que ti viches facer a tua nai e a tua abuela, preservar e coidar, que llecontes as tradicions dos nosos avos, dos nosos pais, das nosas nais e a xente te preste atencion.
Por exemplo, no caso do noso suposto anuncio ficticio, cun presuposto diario de 100 euros e unha poxa maxima de 0,14 euros, a estimacion e de 714.
Conclui, alias, dizendo que "mylhoes de judeus sam comvertidos despois da vimda de noso snor ate oye", insinuando que havia muitos descendentes de judeus que nao o sabiam por a memoria ser ja perdida.
Anno do nascimento de Noso Senhor Jezus christo de mil e setesentos sincoenta e outo annos aos desouto dias do Mez de Dezembro do dito anno nesta corte e cidade de Lisboa e sitio do lugar de Belem onde veio o Dezembargador Joseph Alberto Leitao comigo escrivao do crime da Corte e Alcaide do Bairro do Limoeiro Manoel da Silva e ahi nas cazas da Rezidencia do duque de Aveiro por elle me foi entregue a carta do dez.
NOSO POSH: Billy and Joy Wright with daughter Victoria
Se puede apreciar que estos pueden ser desde lanceolados con el apice agudo-acuminado y el margen entero o dentado espi noso, hasta oblongos o suborbiculares con el apice obtuso a redondeado, mucronado y el margen con menos dientes, los que son gruesos y llevan las espinas mas largas.
They performed an analysis of the age of the first unit of blood, age of the "oldest" unit of blood, the average age of the unit of blood, and the outcome of NOSO.
80 % Posibles 180000000 761760000 Caracteristicas del Cuenca de carbon y reservas oyon-gazuza Oyon Gazuna Tipo de carbon (astm) Semi- Antracita bitumi- semi- noso antracita Reservas (tm), Probadas + 26000000 ingemmet 1983 probables Posibles 42000000 Reservas (tm), Probadas + 23400000 estimado actual probables Posibles 37800000 Reservas Probadas + 18720000 minables (tm), probables re-cup.
E noso Senhor ord[]nou sobre este muro defensom de angios boos pera nom leyxar hy chegar os maaos spiritus, por tal que a chama do fogo defenda a entrada aos hom[][]s Lugar x localidade H[]a uez Sancto Antonio con outros frades veo a h[]a cidade que chamam Forliuio.
Provincia Distrito Poblacion Consumo de agua Lima Ancon, Barranco, Chorrillos, Magdalena, 1'220,817 24'416,340 Miraflores, Puente Piedra, San Miguel, Vi- lla El Salvador Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua Rei- 810,568 16'211,360 noso, La Perla y Ventanilla Total 2'031,385 40'627,700 Fuente: Elaboracion propia.
It has been shown that RBC membrane has little pumps for NO (30) and most of the Hb binds NO to one of the four iron atoms, the same place it binds oxygen and renders NO to a sulphur atom at another specific site creating NOSO.