PLAA

AcronymDefinition
PLAAPoor Law Amendment Act
PLAAPrivileged Level Access Agreement (US DoD)
PLAAProfessional Licensure Augmentation Account (Pennsylvania)
PLAAProfessional Locksmiths Association of Alberta
PLAAPoly-L-Aspartic Acid
PLAAPrimary Language Arts Assessment
PLAAPublic Lands Access Association (Montana)
PLAAPresent Level of Academic Achievement (student performance)
References in periodicals archive ?
Abbie Craske, winner of the inaugural PLAA, said of her school library, 'In the beginning it was an escape from life--now it enhances my life.
They found that PLAA is essential for signalling cells to clear away a build-up of damaged proteins, which is crucial for brain cell function.
Despite this traditional dominance, the PLAA has lost status, budget share, and end strength relative to the other services in recent years.
1) from the mean based on maximum PLAA data collected at Wooster and Cedara in 1998.
Creating a separate PLAA headquarters and moving the joint staff functions previously performed by the general departments to the CMC eliminate the inherent institutional bias caused by having a single organization responsible for both PLA army specific and joint functions.
I was very sick for a long time," Kelly Plaas told (http://fox4kc.
Weens sy buitestanderskap en andersheid voel die ek-verteller hom ontuis op die plaas en wil vroeg reeds daarvandaan wegvlug.
Twee van die verhale--"In rooi grond, tussen kanniedood en vuurklip" en "Waar die wolke middag maak"--het Aucamp se geliefde jeugwereld as agtergrond: die plaas Rust-mijn-ziel en die dorpie Jamestown in die Stormberge.
Die toegange tot die plaas word bewaak deur berge, en die drif word heel nadruklik gemerk as drumpel (in verskillende grade van onoorsteekbaarheid), wat toegang gee tot die sakrale ruimte van Grootmoedersdrift--wat daardeur iets van die misterie van lewe en voortplanting kry--ironies, omdat die plaas op die ou einde nie danig vrugbaar is nie.
For the PLAAS and HBAAS measurements, the intraday coefficient of variation (CV) is 2%, and the interday CV is 7%.
Die verwysing na Maputo as Lourenco Marques plaas Thorpe se aankoms in Afrika voor Mosambiek se onafhanklikheidswording, moontlik erens in die sewentigerjare van die twintigste eeu.