PHLA

AcronymDefinition
PHLAPostheparin Lipolytic Activity
PHLAPublic Health Law Association
PHLAPost-Heparin Lipase Activity
PHLAPublic Health Leadership Award (California's Clean Air Project)
References in periodicals archive ?
Activation of PHLA is responsible for decreased level of TG and PL.
The marketed drug Gemfibrozil lowered the TC by 38%, TG by 36%, PL by 34%, LCAT reactivation by 42% and PHLA reactivation by 41% at 50 mg/kg dose.
27 *** (-38) (Standard drug 100 mg/kg) Experimental LCAT PHLA Schedule (c) (d) Control 67.
With PHLA needing lifelong treatment, the widely used first-line ARVs could also develop problems like drug intolerance and treatment failure.
The same mixture at a dose of 150 mg/kg significantly lowered the TC by 28%, TG by 32%, PL by 23%, protein by 20 and PHLA reactivation by 25%.
Yn y cyfamser, os na fydd hi'n ddigon braf i fynd i'r traeth ym mis Awst eto, cofiwch bod modd i chi ymgolli mewn siwrne unigryw o bont Sir y Fflint i Bont Hafren heb ofni tagfeydd traffig, gwenyn meirch na phla o dwristiaid.
O ystyried ei hagrwch mewn caeau a'r golled fawr a achosir wrth iddo atal y borfa rhag tyfu, rhaid ystyried o ddifri os am gael ei wared, naill ai trwy ei dorri'n gyson neu ei chwistrellu e phla laddwr.